ODA

Organisationen Danske Arkiver

E-arkiveringsnetværket

E-arkiveringsnetværket består af organisationens it-arkivarer og andre, der er særligt interesserede i problematikkerne omkring e-arkivering. Netværket arbejder med forskellige it-relaterede problemstillinger og står til rådighed som rådgivere og sparringspartnere for øvrige medlemmer. 

E-arkiveringsnetværket:

Referat 29.08.2017

Referat 26.10.2016

Referat 09.02.2016

Referat 02.09.2015

Kontakt

Formand:
Charlotte Voss
Gladsaxe Byarkiv
E-post: charlotte.voss@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 51 37


Tilde © 2013